Terugroepactie

Belangrijke informatie over teruggeroepen producten en veiligheidsinstructies.

Wij willen onze productverantwoordelijkheid strikt nakomen en onze klanten onmiddellijk en uitgebreid informeren in geval van mogelijke gevaren of terugroepacties.

In dit gedeelte informeren wij je over huidige en vroegere terugroepacties van producten en waarschuwingen van consumenten. Voor zover mogelijk nemen we in het geval van een terugroepactie direct per e-mail contact met je op.

Als je wordt getroffen door een terugroepactie, kun je te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice en wordt het aankoopbedrag uiteraard terugbetaald.